Charles Bukowski

(1920-1994)

Va ser l’enfant terrible de les lletres nord-americanes. La seva escriptura descriu l’ambient social de la seva ciutat natal, Los Angeles, i se centra principalment en l’acte d’escriure, l’alcohol i les relacions amb les dones. És autor de més d’una trentena d’obres, i entre les més destacades hi ha les novel·les Post Office (1971), Factotum (1975), Women (1978), Ham on Rye (1982), Hollywood (1989) i Pulp (1994); els llibres de relats Erections, Ejaculations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness (1972), Notes of a Dirty Old Man (1973), Portions of a Wine-Stained Notebook: Short Stories and Essays 1944-1990 (2008), The Bell Tolls For No One (2015), i els poemaris The Days Run Away Like Wild Horses Over the Hills (1969), Love is a Dog from Hell: Poems 1974-1977 (1977), Play the Piano Drunk Like a Percussion Instrument Until the Fingers Begin to Bleed a Bit (1979), War All the Time: Poems 1981-1984 (1984), The Last Night of the Earth Poems (1992). El seu llegat literari segueix gaudint d’un gran prestigi a Europa.

LLIBRES PUBLICATS

Correus

Scroll al inicio