Josep A. Grimalt

(Felanitx, 1938)

Nasqué a Felanitx (Mallorca) dia 30 de juny del 1938. De ben petit, fou un viciós de la lectura: li agradava més anar a llegir a la biblioteca pública del seu poble que no a jugar amb altres al·lots.
Enllestit el servei militar, se mudà a Barcelona amb el pretext de preparar oposicions a notaries. Més que el Codi Civil i la Llei Hipotecària, l’atreia la Filologia, la general i la catalana. Amb el títol de corrector, s’encarregà de revisar l’edició de les Obres completes de Llorenç Villalonga.
     Les Lletres acabaren guanyant la partida al Dret i envestí a la carrera de Filologia. Amb el títol de llicenciat, la Universitat de Barcelona l’empaquetà tot d’una cap a la que aleshores n’era delegació a Mallorca a exercir-hi de professor d’assignatures de Lingüística i s’hi va quedar fins a la jubilació. El 1975, se doctorà amb una tesi sobre les rondalles d’Antoni M. Alcover. Actualment és catedràtic emèrit del departament de Filologia catalana i Lingüística general de la Universitat de les Illes Balears.
     És autor de la novel·leta Història d’una dama i un lloro, La nova Llegenda Àuria: De sant Josep a Judes i d’estudis literaris i lingüístics diversos. Ha estat curador d’edicions d’obres de Llorenç Villalonga i prepara, en col·laboració, una edició de l’Aplec de rondalles d’Alcover.

LLIBRES TRADUÏTS

La princesa de Clèves

Scroll al inicio